3 juni 2016

Diensten

Onze medewerkers hebben heel veel vaardigheden die zijn terug te vinden in onze producten.

Wij hebben uiteraard wel uw opdrachten nodig. Meewerken in Eemland verleent met haar medewerkers diverse diensten. Doordat de medewerkers ondersteund worden door professionele vrijwilligers is het eindproduct van hoge kwaliteit.

Wij zijn geen gesubsidieerd bedrijf zoals bijvoorbeeld de SW bedrijven of zorginstellingen. Wel ontvangen wij een begeleidingsbudget afhankelijk van de kandidaat die wij begeleiden. Onze Stichting heeft geen winstoogmerk en alle inkomsten komen dan ook ten goede aan de stichting.